Ewidencja czasu pracy

Przygotowywana przez naszą firmę ewidencja czasu pracy powstaje na podstawie wykresówek z tachografów analogowych, danych z cyfrowych kart kierowców, tachografów cyfrowych oraz innych dokumentów potwierdzających fakt pracy.

W skład wydruków wchodzi: ewidencja czasu pracy, raport przejechanych kilometrów oraz raport wykroczeń.
Ewidencja czasu pracy uwzględnia:
• Godziny przepracowane.
• Godziny nadliczbowe.
• Godziny pracy nocnej.
• Dyżury.
• Dni wolne.
Korzystając z naszej ewidencji czasu pracy maja państwo gwarancję, że jest ona przygotowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami, kodeksem pracy a także ustawą o czasie pracy kierowców.

Aktualności