Usługi BHP

• Okresowe i wstępne szkolenia BHP.
• Pełen zakres szkoleń dla pracowników i pracodawców.
• Opracowanie oceny ryzyka zawodowego.
• Tworzenie niezbędnych instrukcji BHP (stanowiskowych i ogólnych).
• Sporządzanie niezbędnej dokumentacji.
• Doradztwo z zakresu aktualnych przepisów pod kątem BHP.
• Kontrola stanu BHP pod kątem konkretnego zagadnienia lub też kontrola kompleksowa.
• Reprezentowanie klienta podczas kontroli (np. PIP bądź PIS).
• Szkolenia PPOż oraz pierwsza pomoc.

Aktualności