Audyt

Audyt obejmuje analizę dokumentacji kierowców klienta pod kątem zgodności z prawem: pracy, administracyjnym, transportowym. Pierwszym etapem audytu będzie:


Sprawdzenie i analiza dokumentów firmy.
Sprawdzenie dokumentacji pracowniczej kierowców.
Sprawdzenie warunków zatrudnienia kierowców pod kątem zgodności z prawem transportowym.
Sprawdzenie regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania.

Drugi etap audytu to nic innego jak wskazanie nieprawidłowości i uchybień z obszarów wspomnianych w pierwszym etapie, korekta nieścisłości oraz wskazanie sposobów ograniczenia podstaw do nałożenia kary przez organy kontrolne.

Aktualności